Thursday, November 5, 2009

Tugasan Kelas: 10 Sebab Kajian Tindakan Perlu Dilakukan

Terdapat pelbagai sebab atau justifikasi mengapa kajian tindakan perlu dilakukan. Walaubagimanapun, sebab tersebut perlu dilihat dari pelbagai aspek. Antaranya ialah

1. Memberi idea kepada guru untuk memperbaiki kaedah pengajaran mereka.
2. Menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran matapelajaran.
3. Memberi motivasi kepada guru untuk lebih bersemangat untuk mengajar.
4. Membantu guru mengenali budaya dan persekitaran kelas yang diajar.
5. Membantu guru mengenali psikologi pendidikan dengan lebih jelas.
6. Membantu guru mengajar matapelajaran tertentu dengan lebih sukar.
7. Membantu guru menilai kembali proses pengajaran yang telah dilakukan.
8. Membantu pihak kerajaan agar lebih peka terhadap perkembangan pendidikan.
9. Menjadikan pendidikan lebih bersifat penyelidikan dan saintifik.
10.Membantu merancang dan memantau proses pengajaran agar lebih mewujudkan minat dan
kefahaman yang tinggi dikalangan pelajar.

No comments:

Post a Comment